Fazekas Sándor: A tárogató is a hungarikumok közé került

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke, az  új összetételű bizottság első ülése után ismertette a döntést a legújabb hungarikumunkról.

"Megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékként tartanak számon, védett természeti érték, kiváló nemzeti termék, amit a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősít, és ami a törvény erejénél fogva hungarikum."

Ebbe a megkülönböztetett körbe került most be a tárogató a bizottság egyhangú döntése alapján. A tárogatót magyar hangszerként tartják nyilván az egész világon. Külföldön is a magyar helyesírás szerint, ékezetekkel írják. Nemzeti és egyházi ünnepek alkalmából, népzenei és klasszikus hangversenyeken is örömmel hallgatja minden magyar ember.

 

 Első ülését tartotta az új összetételű Hungarikum Bizottság

 

A miniszter arról is beszámolt, hogy tervezik egy Hungarikum Archívum létrehozását, amelybe a hungarikumokkal kapcsolatos kiadványokat és könyveket gyűjtenék, és amelyet a Mezőgazdasági Könyvtár és Levéltár gondozna. Az ülésen döntés született egy 500 millió forintos pályázat kiírásáról is, amely döntően a Megyei Értéktárakat segítené.

Fazekas Sándor a bizottság nevében korábban hangsúlyozta, hogy a munkát a jövőben is folytatják annak érdekében, hogy a hungarikumok köre bővüljön és megbecsültségük, elfogadottságuk tovább növekedjen. Ebben az Értéktárak nagy szerepet játszanak.


Földművelésügyi Minisztérium/MCOnet