Dr. Gyaraky Zoltán, a Hungarikum Bizottság titkára a Hungarikum törvényről

"Szeretnék, ha tömegmozgalommá nőné ki magát a Hungarikum törvény kapcsán elindult folyamat, amelyben mindenki aktív részesévé válhat annak, hogy megtaláljuk a nemzeti értékeket, majd leltárba vegyuk és közkinccsé tegyük" - mondta a Parlamentben Dr. Gyaraky Zoltán.


A  Magyar Értékek és Hungarikumok a Parlamentben című konferencián ismertette, hogy ennek érdekében a tervény egy felfutó rendszerű  piramist mutat be, amely két fő pilléren nyugszik a titkár szerint: az egyik a helyi értékek gyűjtése, a másik pedig a külhoni értéktár létrehozása.

Dr. Gyaraky Zoltán, a Hungarikum Bizottság titkárának beszédeA rendszer bemutatásakor elhangzott, hogy ki kezdeményezheti a nemzeti értékek felvételét: személyek, civil csoportosulások, különböző intézmények, vagyis bárki. A munka a települési értéktárakban kezdődik, ezért településenként várják, hogy megalakuljanak azok a bizottságok, amelyek a helyi közösségek értékeit fogják rendszerezni.

A  Magyar Értékek és Hungarikumok a Parlamentben

A  Magyar Értékek és Hungarikumok a Parlamentben című konferencián bemutatták értékeinket és hungarikumainkat


A Települési Értéktár Bizottság felterjeszthet bizonyos értékeket a Megyei Értéktár Bizottágokhoz, ahol megyei közegben folytatődik a gyűjtő munka. Ezt követően juthat el a Hungarikum Bizottság elé az a javaslat, hogy mi kerüljön be a Magyar Értéktárba. Külföldről is bárki tehet javaslatot, és a Külhoni Értéktárból jutnak el a Hungarikum Bizottsághoz ezek a javaslatok. E fölött helyezkedik el a Hungarikumok Gyűjteménye, amely az "értékek értékeit őrzi", a nemzetközi viszonylatban is csúcsteljesítménynek számító magyar értékeket rendszerezi.


MCOnet