Mintamenza: már 700 ezer gyermek étkezhet egészségesebben a programnak köszönhetően

Az egészségesebb közétkeztetés megvalósításának jó példája a 2010-ben Békés megyében elindított, majd országossá kiterjesztett Mintamenza Program. Célul tűzték ki, hogy egészségesebb ételek kerüljenek az asztalra olyan módon, hogy egyidejűleg a helyben megtermelt alapanyagokat, termékeket, bioélelmiszereket is bevonják a közétkeztetésbe.

 MintamenzaA 2009-es országos táplálkozás-egészségügyi felmérés – az országos adatokhoz hasonlóan – Békés megyében is rendkívül rossz eredményeket hozott a közétkeztetés helyzetét illetően. A helyi szakemberek ezért hatékony és működőképes stratégia kidolgozását kezdték meg Mintamenza Program néven. A kezdeményezést elsőként Kondoroson próbálták ki.


A program fő pillére az egészséges táplálkozás megteremtése a közétkeztetésben. Fontosnak tartották, hogy minél nagyobb arányban használjanak fel helyben megtermelt árukat, alapanyagokat. Ezen keresztül a foglalkoztatást is növelik, a közmunka program keretében is. A kezdeményezés külön hangsúlyt fektet az oktatásra, egészségfejlesztésre, egészségnevelésre, kiegészítve mindezt a megfogalmazott kommunikációs üzenetek célbajuttatásával.

Naponta több mint kétmillió ember étkezik a közétkeztetés keretein belül. A Mintamenza Program jelentőségét mutatja, hogy a 2012-ben országossá kiterjesztett programhoz napjainkig több mint 250 főzőkonyha és település csatlakozott, ezáltal 700 ezer gyermek étkeztetésének a javítása, egészségesebbé tétele kezdődött el a kezdeményezésnek köszönhetően. Hosszú távú cél, hogy minden közétkeztetésben étkezőt elérjenek és lehetőség szerint bevonjanak a programba. Ugyancsak hosszú távú cél, hogy az óvodákban, iskolákban dolgozó pedagógusok együtt étkezzenek a gyerekekkel, erősítve ezzel az egészséges táplálkozásra nevelést.
közétkeztetés
A Mintamenza Program megvalósításába az élelmiszeripar is bekapcsolódott. Közös fejlesztések kezdődtek több húsipari céggel, melynek keretében sikerült fejleszteni a töltelékes húsáruk minőségét. Emellett a magyar hal és a vadhús sikeres bevonása is megkezdődött a közétkeztetésbe a versenyszféra beszállítóinak segítségével. Hasonló szakmai együttműködést alakítottak ki a tej- és tejtermékekre, valamint a friss gyümölcsökre vonatkozóan.


Összességében megállapítható, hogy a közétkeztetésben elindult az a folyamat, mely révén mindenkinek a szükségleteinek és az egészséges táplálkozás irányelveinek megfelelő minőségű és mennyiségű étel biztosítható. Az önkéntes kezdeményezéseken túl, a szeptembertől életbe lépő közétkeztetési rendelet jelent majd óriási előrelépést ebben.


Mintamenza Koordinációs Csapata
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala