Magyar Értéktárak

Megyei Értéktár Bizottságok


A megyei önkormányzat döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a megyei értéktár létrehozásának lehetőségével.
A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottságot hozhat létre, amelynek feladatai közé tartozik a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítésének szervezése, a megye területén fellelhető nemzeti értékek azonosítása, a megyei értéktár létrehozása, valamint annak nyilvántartás céljából történő megküldése a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) részére.
 
A megyei önkormányzat a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésével megbízhat a megye területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit (megyei szervezetet).
A fent felsorolt tevékenységeket végző szervezetre vonatkozó döntésről a meghozatalát követő 30 napon belül a megyei önkormányzatnak a HB elnökét tájékoztatnia kell.
A megyei önkormányzat a megyei értéktár, illetve a Megyei Értéktár Bizottság létrehozására vonatkozó nemleges döntését bármikor megváltoztathatja, amelyről a döntést követő 30 napon belül tájékoztatnia kell a HB elnökét.
 
Az értéktár bizottság működési szabályzatát a megyei önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az értéktár bizottság legalább három tagból áll.
Munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket;
 
Félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a megyei önkormányzat képviselő-testületének.
Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a megyei önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja.Települési és Tájegységi Bizottságok


 
A települési önkormányzat döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a települési, értéktár létrehozásának lehetőségével.
A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amelynek feladatai közé tartozik a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok megyei értéktárba történő megküldése. Ezen feladatokat elláthatja a települési önkormányzat által megbízott, a település területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézmény, szervezet vagy azok szervezeti egységei, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet.
A fent felsorolt tevékenységeket végző szervezetre vonatkozó döntésről a meghozatalát követő 30 napon belül a települési önkormányzatnak a megyei közgyűlés elnökét, valamint a Hungarikum Bizottságot (a továbbiakban: HB) tájékoztatnia kell.
A települési önkormányzat a települési értéktár, illetve a Települési Értéktár Bizottság létrehozására vonatkozó nemleges döntését bármikor megváltoztathatja, amelyről a döntést követő 30 napon belül tájékoztatnia kell a megyei közgyűlés elnökét, illetve a HB elnökét.
Ugyanazon megye területén lévő több szomszédos település önkormányzata közös Települési Értéktár Bizottságot is létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait megküldi a megyei értéktárba.
Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi (települési és megyei) önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az értéktár bizottság legalább három tagból áll.
Munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket.
Félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja.


 Ágazati Értéktár Bizottságok

 
Az egyes ágazatokért felelős miniszterek (a továbbiakban: miniszterek) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján határozzák meg a feladatkörükbe tartozó, ágazati értéktárba foglalható nemzeti értékek körét.
 
Az egyes miniszterek feladatkörébe tartozó, egyéb szabályozás szerint már önállóan nyilvántartott, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1 § (1) bekezdés j) pontja alapján nemzeti értéknek minősíthető értékekről az ágazati értéktáraknak nyilván kell tartani a nemzeti érték nevét, a nemzeti érték nyilvántartásáról rendelkező jogszabály számát, valamint a nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezését.
 
A miniszterek feladata az Ágazati Értéktár Bizottság létrehozása, az ágazati értéktár adatainak megküldéséért felelős szervezeti egység kijelölése (a továbbiakban: minisztériumi szervezeti egység), valamint azokról a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) elnökének értesítése.
 
A minisztériumi szervezeti egység az ágazati értéktárba sorolt nemzeti értékekről nyilvántartott adatokat tartalmazó listát megküldi a HB elnöke részére.
Amennyiben ezt követően új érték(ek)kel bővítik az ágazati értéktárukat, annak adatait az értéktárba történő felvételt követő 30 napon belül megküldik a HB részére.


Külhoni Értéktár Bizottság

 
 
A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a külhoni magyarság értéktár létrehozásának lehetőségével. A MÁÉRT döntést hoz továbbá a Külhoni Bizottságot létrehozásáról is.
 
Feladatai közé tartozik a határon túl fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a határon túl fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása és megküldése a Hungarikum Bizottság (továbbiakban: HB) részére.
 
A MÁÉRT a külhoni magyarság értékeinek azonosításával, a külhoni magyarság értéktárának létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésével megbízhat a határon túl működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző intézményt, szervezetet, vagy azok szervezeti egységeit (a továbbiakban együtt: külhoni szervezet). A Külhoni Bizottság létrehozásáról, vagy a feladat ellátásával történő megbízásról a MÁÉRT a létrehozást, megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t.
 
A MÁÉRT a külhoni magyarság értéktár tárgyában hozott döntése alapján feladatainak ellátását
a) Külhoni Bizottság létrehozásával, vagy
b) már működő szakbizottsága vagy külhoni szervezet megbízásával teljesítheti (az a) és b) pont szerinti szervezet a továbbiakban együtt: MÁÉRT szakbizottság).
 
A MÁÉRT szakbizottság munkájába bevonja a külhoni magyar szakmai és civil szervezeteket és évente beszámol tevékenységéről a MÁÉRT-nek.
 
 

Forrás: hungarikum.hu