A helyi értékek mindenekelőtt!

A helyi értékek mindenekelőtt!
Hogyan lehetne minél jobban élni a helyi értékekben rejlő lehetőségekkel? – ennek felderítése volt a célja a soron levő Hungarikum Klub generáló programnak, melyet Algyőn és Sándorfalván rendeztek meg.
Közművelődési munkatársak, civil szervezetek és bárki részt vehet azokon a programokon, melyeket a helyi értékekben rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázása érdekében tartanak – minden alkalommal máshol.

A Hungarikum Klub generáló program következő állomása Algyő, illetve Sándorfalva volt. Utóbbin az első ilyen alkalommal a Budai Sándor Emlékházban tartották az összejövetelt, s ismerkedtek a helyi értékekkel. Valódi helyi értéket képvisel ugyanis Budai Sándor életműve, citerái, melyek a Sándorfalvi Értéktárban megtekinthetők.Sándorfalva Budai Sándor Emlékház
Budai Sándor Emlékház Sándorfalván


Korábban szintén Szeged környékén kutattak a helyi értékek után: az algyőiek és a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád megyei Irodájának munkatársai a Tájház melletti épületben, illetve kertben létrehozott értékeket szemlélték meg – az Algyői Értéktár gyógynövénykertjét. Ezután arról beszélgettek a helyi iskola-, Falu- és Tájház vezetőjével, egyesületi képviselőkkel és kulturális közfoglalkoztatásban részt vevőkkel, hogy milyen problémákat kell megoldani a közösségben, melyek az elsődlegesek, amelyek megoldásra várnak.

A cél az volt, hogy a helyi egyesületeket fokozottabb együttműködésre sarkallják, akár a helyi értékek érdekében is.

A Hungarikum Klub 2013 nyarán alakult meg. Célja olyan fórumot működtetni, melyben a hungarikumok gyűjteményében részt vevő értékek képviselői és a bizottsági tagok tudnak egyeztetni, aktuális kérdéseket megvitatni a védett értékek védelmét illetően.

Fotó: vendégváró.hu, nmi.hu

B.A.